Drodzy rodzice!
Zapraszamy dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 rozpoczną swoją edukację w klasie I oraz „Zerówce” na zajęcia z cyklu: Lekkoatletyczne Soboty.
CELE PROJEKTU:
– Popularyzacja i upowszechnienie lekkiej atletyki oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla dzieci pochodzących z różnych środowisk. Zajęcia nawiązują do programów będących pod patronatem Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
– Intensyfikacja rozwoju motorycznego oraz tworzenie pozytywnego nastawienia dziecka do podstawowego elementu zdrowego stylu życia – aktywności fizycznej.
– Przezwyciężenie trudności związanych z adaptacją do warunków szkolnych dzieci, które zdecydują się podjąć sportową przygodę w klasie lekkoatletycznej ZSSiMS.
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod linkiem: