Informujemy, że zawodnicy naszego klubu będą mogli uczestniczyć w darmowych badaniach diagnostycznych pod kątem wad postawy całego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Po wizycie zawodnik otrzyma zalecenia dalszego postępowania z ewentualną wadą.

Spotkania z Panią Magdaleną Rosłoniec ortotykiem odbywać się będą w dniach 27.02 (sobota, 10 osób) oraz 6.03.2021r. (sobota,10 osób) w gabinecie diagnostycznym Foot Comfort ul. Beniowskiego 37 Gdańsk Przymorze. Liczba darmowych badań jest ograniczona (20), a o kwalifikacji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Chęć udziału w badaniach należy zgłaszać drogą mailową na adres klubowy office@galagdansk.pl.