ZARZĄD KLUBU MKS GALA

Prezes zarządu – Aleksandra Walczak

Wiceprezes zarządu – Katarzyna Benc

Skarbnik – Tomasz Krawczak

Członek zarządu – Katarzyna Majchrzak

Członek zarządu – Maciej Ratajczak