JAK ZAPISAĆ NA ZAJĘCIA!

1. Wypełnić i przesłać internetowy formularz zgłoszeniowy dostępny w menu strony.
2. Pobrać deklarację klubową (PDF lub EXCEL), wypełnić – odesłać skanem office@galagdansk.pl bądź przekazać Trenerowi na zajęciach. (deklaracje dostępne w menu strony DRUKI)
3. Wysłać zdjęcie legitymacyjne drogą elektroniczną na adres office@galagdansk.pl
4. Opłacić składkę klubową. Wysokość składek dostępna poniżej.
5. Na Państwa adres zostanie przesłany, wypełniony przez nas wniosek do PZLA o licencję klubową, którą również należy podpisać i odesłać skanem office@galagdansk.pl, a oryginał przekazać Trenerowi na zajęciach.

OPŁATY

(50 zł składka członkowska + wybrany pakiet)

SKŁADKA CZŁONKOWSKA – 50 ZŁ

Pakiety do wyboru:

Dla uczniów ZSSiMS

pakiet optymalny dla dzieci 7-9 lat – zajęcia dwa razy w tygodniu – 0 zł 

pakiet podstawowy dla 10-14 latków–zajęcia raz w tygodniu – Specjalistyczne Soboty – 20 zł

pakiet rozszerzony dla 10-14 latków –zajęcia trzy razy w tygodniu 30 zł

 

Dla uczniów spoza ZSSiMS

pakiet optymalny dla dzieci 7-9 lat – zajęcia dwa razy w tygodniu – 70 zł

pakiet rozszerzony dla 10-14 latków – zajęcia trzy razy w tygodniu 100 zł

Numer konta bankowego:
MKS Gdańsk Akademia Lekkiej Atletyki
25 1240 1242 1111 0011 0251 9593
w tytule przelewu: “Składka miesiąc/rok, imię i nazwisko uczestnika” np. Składka 12/2020, Jan Kowalski