Wieloletnie starania o budowę boiska treningowego w okolicach naszej szkoły sportowej nabierają kształtu.
Z ogromną radością przyjęliśmy informacje z ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska o JEDNOGŁOŚNIE przyjętej uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie SKM Żabianka AWFiS Gdańsk.
Czwartkowa decyzja Rady Miasta Gdańska jest wynikiem wyjątkowej i owocnej współpracy wielu organizacji i podmiotów między innymi Rady Dzielnicy Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia, dyrekcji ZSSiMS, WRS, Radnych Miasta Gdańska, Biura Prezydenta ds.Sportu.
 
Boisko treningowe będzie  używane przez MKS GALA !!! 🙂