Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki w lekkoatletycznej szkole sportowej na testy sprawnościowe. Szczegóły na stronie internetowej www.zssms.edu.gdansk.pl oraz w ulotkach podanych poniżej.
Zajęcia treningowe w szkole prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska w grupach ogólnorozwojowych, ukierunkowanych i specjalistycznych w wymiarze: 10-12 g./tyg.- szkoła podstawowa, 12-19g./tyg.-gimnazjum (III gimnazjum) oraz 19 g./tyg.-liceum.
Szkoła posiada basen, z którego lekkoatleci korzystają w wymiarze 2 godzin tygodniowo, boisko typu „Orlik”, siłownię, pełnowymiarową salę do gier, profesjonalną salę gimnastyczną jak również korzystamy z obiektów AWFiS Gdańsk (hala LA oraz stadion).
U nas połączysz naukę ze sportem bez zbędnych strat czasu na dojazdy na popołudniowe treningi. Od razu po zajęciach dydaktycznych rozpoczyna się trening. Dobra współpraca trenerów z nauczycielami przedmiotów szkolnych sprawia, że łączenie nauki z lekkoatletyką jest jeszcze łatwiejsze. Program edukacyjny nie różni się od programów w innych szkołach.
Istnieje możliwość uczestniczenia w zgrupowaniach szkoleniowych, a po uzyskaniu dobrych wyników sportowych również w obozach Zaplecza Kadry Narodowej.
Serdecznie zapraszamy!!!